Choď na obsah Choď na menu
 


16. 3. 2012

Predjarný postrek ovocných drevín

                   Predjarný postrek ovocných drevín.

Predjarný postrek je neoddeliteľnou súčasťou chemickej ochrany rastlín. Aplikovaním postreku likvidujeme prezimujúcich škodcov. Škodcov zasiahneme v štádiu larvy, vajíčka a dospelého jedinca. Je to skôr, akoby mohli spôsobiť škody na ovocných drevinách.

Prípravky používajúce sa na zásah proti škodcom, obsahujú insekticídnu zložku--- ničí škodca ako dotykový jed. Minerálny, repkový olej --- vytvára na povrchu škodca olejový film, ktorý mu bráni v dýchaní. Čím je teplejšie, tým intenzívnejšie jednotlivé štádia škodcov dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok insekticídu s olejom.

Teplota pri postreku a v priebehu ďaľších dní, by mala dosahovať priemernú dennú teplotu nad15°C. Postrek musí byť dôkladný. Mal by sa robiť za bezvetria.  Postrek robíme hneď po vypučaní /najskôr v štádiu myšieho uška/              

Obrázok      musíme ho stihnúť do začiatku kvitnutia

Obrázok       V oblasti pravidelného výskytu kvetovky jabloňovej striekame v štádiu zelených kvetných pukov

Obrázok

Predjarným postrekom ničíme škodcov, alebo ich vývinové štádia ---  vošky, roztočec ovocný, štítničky, puklica slivková, méra jabloňová, piadivky.


                                   Predjarný postrek

 

 

  Článok je z: www.floraservis.sk

                 

Výrobca:

Bayer CropSciences

Kategória:

SADY PRÍPRAVKOV

Balenie:

500ml + 10ml, 250ml + 5ml, 100ml + 2ml

POUŽITIE: Kombinácia prípravkov Mero Stefes a Calypso 480 SC určená na predjarné ošetrenie ovocných a okrasných drevín (stromy, kríky ....) proti prezimujúcim škodcom. (napr. vošky, roztočec ovocný, méra jabloňová, štítničky, puklice, piadivky .....)

ÚČINNÉ LÁTKY:
Mero Stefes – 733 g/l metylester repkového oleja
Calypso 480 SC – 480 g/l thiacloprid

SPOSOB ÚČINKU:
Mero Stefes – kontaktný
Calypso 480 SC – systémový, kontaktný a požerový

ÚPRAVA:
Mero Stefes - emulgovateľný koncentrát
Calypso 480 SC - tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Ničenie prezimujúcich škodcov je dôležitou súčasťou celoročnej ochrany ovocných a okrasných drevín, pretože škodcov zasiahneme v štádiu vajíčok alebo lariev, teda ešte skôr, než spôsobia väčšie škody. V minulosti sa tento zásah vykonával v období vegetačného pokoja prípravkami obsahujúcimi DNOK (Nitrosan, Arborol). V súčasnosti sa uvedené prípravky už nevyrábajú a nahradili ich prípravky obsahujúce insekticídnu zložku a olejovú zložku. Insekticídna zložka ničí škodcov priamo ako dotykový a dýchací jed, olej zase vytvára na povrchu ošetrených drevín súvislý film, ktorý bráni vajíčkam a larvám v dýchaní a hynú. Čím je teplejšie, tým jednotlivé štádia škodcov intenzívnejšie dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok insekticídu s olejom. Preto by sa teplota pri predjarnom postreku mala pohybovať nad 15°C. Predjarný postrek má byť výdatný a dôkladný, preto by sme ho mali urobiť za bezvetria.
Predjarným postrekom ničíme všetkých škodcov prezimujúcich na ovocných a okrasných drevinách. Sú to predovšetkým vošky, roztočec ovocný, roztoče a roztočce, štítničky, puklica slivková, puklice, méra jabloňová, piadivky a pod. Postrek robíme zásadne až po vypučaní a, najskôr v štádiu myšieho uška, ale najneskôr tesne pred kvitnutím jednotlivých druhov drevín, pri jabloniach v štádiu ružových kvetných pukov. V oblastiach pravidelného výskytu kvetovky jabloňovej striekame v štádiu zelených kvetných pukov.
Nezastupiteľné miesto má predjarný postrek v boji proti tým škodcom, ktorí sa zdržujú a škodia na kôre stromov (štítničky, puklica slivková), pretože sú zasiahnutelný iba na jar, keď sú stromy takmer bez lístkov.
Prípravky Vektafid A a Calypso 480SC sú povolené aj na ošetrovanie ďalších plodín. Rozsah ich použitia nájdete v balení, krabičke na priložených etiketách.

p3068554.jpg

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:
Odmerané množstvo prípravku Mero Stefes vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Vzhľadom na veľmi nízke dávkovanie prípravku Calypso 480SC (2-10ml), môže fľaštička v prvom momente vyvolať dojem, že ja takmer prázdna. Tento dojem je umocnený aj viskozitou prípravku, ktorý je usadený na stenách fľaštičky. Preto po otvorení fľaštičku naplňte do ¾ vodou a znovu ju uzatvorte šroubovacím uzáverom. Fľaštičku potrepávajte až do úplného rozpustenia prípravku. Potom obsah fľaštičky prípravku Calypso 480 SC vylejte do nádrže postrekovača už s nadávkovaným prípravkom Mero Stefes za stáleho miešania a doplňte na stanovený objem vodou.
POSOBENIE A POUŽITIE KOMBINOVANÉHO PREDJARNÉHO POSTREKU:
Insekticídna zložka (Calypso 480 SC) ničí škodcov ako dotykový a požerový jed. Olejová zložka (Mero Stefes) vytvára na povrchu zasiahnutých škodcov súvislý olejový film, ktorý im bráni v dýchaní. Čím je teplejšie, tým intenzívnejšie vajíčka a larvy dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok insekticídu s olejom. Preto by sa teplota pri postreku mala ideálne pohybovať nad 15°C.
Pripravenú postrekovú kvapalinu aplikujte až po vypučaní, ale najneskôr tesne pred kvitnutím ošetrovaných ovocných drevín. V oblastiach pravidelného výskytu kvetovky jabloňovej ošetrite jablone v štádiu zelených kvetných pukov. Predjarný postrek má byť výdatný a dôkladný, preto by sa mal urobiť za bezvetria.
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Príloha karty prípravku:
 
Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve
Plodina, Škodlivý činite, Koncentrácia v %
Dávka na 10 litrov vody, Čakacia lehota v dňoch
Povolené kombinácie a poznámky
2ml + 100ml
14 dní
2ml - dávka pre CALYPSO 480 SC 100 ml - dávka pre Mero Stefes
2ml + 100ml
14 dní
2ml - dávka pre CALYPSO 480 SC 100 ml - dávka pre Mero Stefes

vosky-na-egresi.jpg

 


                 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Poruchy, choroby a škodcovia