Choď na obsah Choď na menu
 


18. 5. 2010

Piliarka slivková

Piliarka slivková-- Hoplocampa minuta /Christ./1971, Piliarka žltá-- Hoplocampa flava /Linnaeus/1764,     rad-Hymenoptera,  podrad-Symphyta,  čeľaď-Tenthredinidae

 

Obrázok

 

 

Škodlivosť-- piliarky sú všeobecne označované za najzávažnejších škodcov sliviek a slív. Obidva druhy sa vyskytujú spoločne, alebo prevažuje jeden druh podľa klimatických podmienok danej lokality. Dôsledkom napadnutia piliarkami je hromadné opadávanie zelených nevyvinutých plodov, veľkých 10-15 mm, ku ktorému dochádza v období tzv. fyziologického opadu. Pri silnom výskyte piliarok môže opadnúť 50-90 % plodov. Na opadnútych plodoch je okrúhla hlboká dierka, z ktorej často vytŕča vankúšik hrdzavohnedého vlhkého trusu. Čím je počasie v čase pred kvetom a počas kvitnutia teplejšie, tým väčšie býva napadnutie. Za sychravého, daždivého počasia piliarky do kvetov nelietajú a v rokoch s takýmto počasím v období kvitnutia býva napadnutie nízke.

 

Obrázok

 

 

Morfológia-- Dospelec obidvoch druhov majú dva páry blanitých krídel, veľkosť tela 4-6 mm. Imago piliarky slivkovej je čiernej farby, tykadlá sú hnedé, holene a labky svetložlté až svetlohnedé. Piliarka žltá má telo zafarbené do žltohnedá. Larvy sú valcovité, mierne prehnuté, belavé alebo žltkasté. Majú tri páry hrudných nôh, 6 párov panôžok a jeden pár posúvadiel. Hlava je oranžovohnedá, lesklá. Žijú tri týždne a dospeláje dlhá 6 mm. vajíčko je dlhé 0,5-0,6 mm a 0,2-0,3 mm široké, ľadvinovitého tvaru, lesklé, biele.

 

Obrázok

 

 

Bionómia-- Všeobecne sa usudzuje, že oba druhy sa vyznačujú zhodnou bionómiou. napriek mnohým zhodným črtám predsa len existujú dosť podstatné rozdiely v ich bionomicko-ekologickej charakteristike, predovšetkým v geografickom rozšírení jednotlivých druhov, resp. v ich dominantnosti v určitých zoogeografických zónach. Obidva druhy piliarok majú jednú generáciu v priebehu roka. Prezimujú dospelé larvy v kokónoch v hĺbke 10-15 cm. Na jar sa zakukľujú a v apríli sa liahnu piliarky. Dospelci sa živia nektárom a peľom kvetov slivkovín. Samičky po kopulácii vyhľadávajú kvetné puky a kladú zvláštnym spôsobom jednotlivé vajíčka do kališných lístkov. Pílkovým kladielkom samička urobí zárez do pletiva kalicha a vloží doň vajíčko, ku ktorému pustí kvapôčku zvláštnej tekutiny. Tým vznikne akési vrecúško, ktoré sa neskoršie zvonku javí ako hnedastá škvrnka, vo vnútri mierne zdúrená od vyvijajúceho sa vajíčka. Samičky za dobu života 14-16 dní nakladú 30-70 vajíčok. O niekoľko dní sa z vajíčok liahnu larvičky, ktoré sa vžierajú do rastúcich plodov.Obrázok Jedna larva za svoj život môže zničiť 3-4 plody. Posledný plod opúšťa veľkou čiernou dierkou a padá sama alebo aj s plodom na zem, kde sa zahrabáva do pôdy. Čiastočne rozdielná je lokalizácia kladenia vajíčok. Piliarka slivková kladie vajíčka do cípov kališných lístkov. Piliarka žltá do spodnej zhrubnutej časti kalicha.

 

Najúčinnejšia ochrana je chemická. Výber prípravkov podľa aktuálnej ponuky povolených prípravkov.